Milcobel

Milcobel CVBA heeft als doel als coöperatie van melkveehouders, de door de melkveehouders op hun bedrijf geproduceerde. melk in te kopen, te vervoeren en activiteiten te ontwikkelen die een duurzame afzet van de melk moeten garanderen en die toelaten een eerlijke melkprijs te betalen.

Milcobel wordt daarom als een holding georganiseerd die naast het kopen en ophalen van de melk enige aandeelhouder is van vier werkmaatschappijen met elk een specifieke zuivelactiviteit. 

Milcobel CVBA
Fabriekstraat 121 – haven 1140
B-9120 Kalo
Tel +32 3 730 18 00
Fax +32 3 730 19 00
Email: info@milcobel.com
Web: www.milcobel.be